Telefon ul. Żywnego: +48 508 694 654   

Telefon ul. Leonarda: +48 573 749 216 

E-mail: kontakt@przedszkoleinsignis.pl
poniedziałek – piątek 6:30 – 16:30

 

 

Terapie

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach terapeutycznych grupowych i indywidualnych. Warunkiem realizacji zajęć jest Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Zajęcia indywidualne:

Terapie indywidualne są dobierane do potrzeb dziecka z uwzględnieniem wskazań w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego jak i diagnostyki funkcjonalnej wykonanej w przedszkolu.

 • terapia logopedyczna lub trening komunikacyjny (AAC) – 1 x tyg.
 • terapia pedagogiczna – 5 x tyg.
 • terapia psychologiczna – 1 x tyg.
 • terapia integracji sensorycznej lub fizjoterapia– 1 x tyg.

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych godzin z terapii indywidualnej (zajęcia te dziecko może realizować podczas pobytu w przedszkolu bądź wspólnie z rodzicem po zakończeniu pobytu w przedszkolu) oraz skorzystanie ze specjalistycznych porad lekarskich psychiatry, dietetyka, ortopedy, neurologa, lekarza rehabilitacji.

Zajęcia grupowe:

 • Trening Funkcji Wykonawczych
 • muzykoterapia
 • choreoterapia
 • sensoryczna plastyka
 • trening umiejętności społeczno-komunikacyjnych
 • treningi samodzielności

Zajęcia dodatkowe:

 • fitness terapeutyczny
 • katecheza
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne

Aktywność w życiu społecznym:

  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • integracyjne zabawy z dziećmi z zaprzyjaźnionego przedszkola Dzwoneczek
  • udział w akcjach charytatywnych
  • wycieczki
  • przedszkolne imprezy okolicznościowe
  • wyjścia do instytucji upowszechniających kulturę (teatr, kino, muzeum itp.)

W zależności od potrzeb i możliwości dziecka czas poszczególnych terapii może ulec zmianie po wspólnej decyzji terapeutów i rodziców.