Telefon: +48 508 694 654
E-mail: kontakt@przedszkoleinsignis.pl
poniedziałek – piątek 6:30 – 16:30

 

DIAGNOZA I MONITOROWANIE POSTĘPÓW ROZWOJOWYCH DZIECI

Dzieci uczęszczające do przedszkola INSIGNIS objęte są systematycznym monitorowaniem całościowych postępów rozwojowych w oparciu o narzędzia diagnostyczne. Szeroki wachlarz dostępnych w przedszkolu nowoczesnych, wystandaryzowanych, rzetelnych i trafnych narzędzi:

-narzędzia psychologiczne: Profil Psychoedukacyjny PEP-R, ADOS, IDS, STANFORD-BINET 5 (SB5), Skala Rozwoju Emocjonalnego 3-6, Kwestionariusz ASRS, Kwestionariusz Conners 3, Arkusze Obserwacji Klinicznej, narzędzia do Diagnozy więzi rodzinnych dzieci i młodzieży,

-narzędzia logopedyczne: KOLD- Karty Oceny Logopedycznej Dziecka, Obrazkowy Test Słownikowy – Rozumienie OTSR, 100 – Wyrazowy Test Artykulacyjny,

-narzędzia diagnozy integracji sensorycznej: Testy Poludniowokalifornijskie,

Są one wykorzystywane i dostosowywane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Dzięki temu opracowywanie i okresowa ewaluacja Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych odbywa się zgodnie z rzeczywistym poziomem funkcjonowania naszych przedszkolaków.

Dodatkowo istnieje możliwość przeprowadzania dodatkowych diagnoz na prośbę i potrzebę rodziców w oparciu o w/w narzędzia w formie odpłatnej.