Telefon ul. Żywnego: +48 508 694 654   

Telefon ul. Leonarda: +48 573 749 216 

E-mail: kontakt@przedszkoleinsignis.pl
poniedziałek – piątek 6:30 – 16:30

 

 

Trening Funkcji Wykonawczych

Program Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych to atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych metod terapii i wspierania rozwoju dziecka. Program opracowany został w oparciu o nowatorską koncepcję pracy z dzieckiem opisaną jako Integracja Funkcji Wykonawczych , która koncentruje się na zasobach (w obrębie strefy najbliższego rozwoju) a nie na deficytach dziecka, w której nauczyciel/terapeuta nie uczy gotowych strategii, tylko stymuluje dziecko do poszukiwań własnych rozwiązań .

 

Program stymulowania rozwoju umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem podłogi interaktywnej (jako dużego bodźca motywującego) stwarza możliwość organizacji odpowiedniego środowiska, w którym dzieci we własnym tempie mogą samodzielnie odkrywać, stawiać sobie cele, planować, uczyć się na błędach, a przede wszystkim bawić się wspólnie z innymi, nakierowując swoje działania na określony cel, rozwijając kluczowe/bazowe umiejętności, jakimi są funkcje wykonawcze.

 

Jakie umiejętności wykonawcze ćwiczymy?

 

Podczas zajęć z wykorzystaniem programu rozwijane są takie umiejętności wykonawcze, jak:

  • Hamowanie – zdolność do hamowania impulsywnych reakcji, wygaszania ich oraz „segregowania” docierających informacji, dzięki czemu zachowanie człowieka staje się wybiórcze.
  • Utrzymywanie uwagi – zdolność koncentracji na zadaniu pomimo bodźców przeszkadzających; nierozpraszanie się.
  • Rozpoczynanie zadań – zdolność do rozpoczynania działań bez zwłoki, sprawniej w określonym czasie.
  • Pamięć robocza – tymczasowe przechowywanie informacji w celu ich przetwarzania; zapamiętywanie wskazówek, etapów działań. Obejmuje również zdolność korzystania z wcześniejszych doświadczeń w celu wykorzystania ich w bieżącej sytuacji zadaniowej.
  • Planowanie/ustalanie celów, priorytetów – wyznaczanie celów, planowanie kolejnych kroków; zdolność do ustalenia istotnych z punktu widzenia zadania informacji, określenia, na czym należy się skupić.
  • Organizacja – systemy porządkujące informacje, materiały, przestrzeń i czas (zarządzanie czasem); organizowanie i monitorowanie działań.
  • Elastyczność/giętkość poznawcza – umiejętność dostosowania własnych działań do określonej sytuacji, elastyczna adaptacja do wymagań środowiska; umiejętność postrzegania rzeczy z nowej perspektywy.
  • Umiejętność korzystania z informacji zwrotnych – zmiana zachowania i działania, wynikająca z naszej reakcji na innych i innych na nas; celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania odbiorcy.
  • Metapoznanie – zdolność uświadamiania sobie własnych emocji, formułowania uogólnień na temat siebie i świata, rozumienia swoich procesów myślowych; umiejętność patrzenia na siebie z „perspektywy”.

 

Dlaczego zajęcia z wykorzystaniem programu są tak lubiane przez dzieci?

Trening funkcji wykonawczych z wykorzystaniem Programu Stymulowania Rozwoju Funkcji Wykonawczych ma formułę zabawy, odkrywania tajemnicy (zagadki), dlatego jest dla dziecka bardzo atrakcyjny.

Program wykorzystuje trzy naturalne w funkcjonowaniu małego dziecka elementy:

– motywację – silnym bodźcem motywacyjnym jest wykorzystanie podłogi interaktywnej, ciekawych gier multimedialnych oraz zabawa na niby (dialog z tajemniczym Panem Zagadką),

– aktywność własną dziecka – inicjatywa – zamierzone działanie,

– wspólną zabawę (aspekt społeczny).