Telefon ul. Żywnego: +48 508 694 654   

Telefon ul. Leonarda: +48 573 749 216 

E-mail: kontakt@przedszkoleinsignis.pl
poniedziałek – piątek 6:30 – 16:30

 

 

Metoda Tomatisa®

Dla kogo?

Metoda Tomatisa® z powodzeniem stosowana jest w przypadkuTOMATIS_child12
– zaburzonej integracji sensorycznej (trudności w utrzymaniu równowagi np.: jazda na rowerze),
– zespołu Aspergera, spektrum autyzmu, zespołu Downa,
– dysfunkcji związanych z motoryką dużą i małą,
– zaburzeń centralnych procesów przetwarzania słuchowego,
– problemów w komunikowaniu się, w odbiorze i nadawaniu mowy,
– zaburzeniach mowy takich jak: afazja, dysfazja, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia płynności mówienia,
– trudności szkolnych m.in. dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia,
– ADHD, ADD,
– nadwrażliwości słuchowej np.: na głos ludzki, wysokie lub niskie dźwięki, płacz dziecka,
– kłopotów z orientacją przestrzenną i czasową,
– problemów z funkcjami pamięciowymi,
– zaburzeń emocjonalnych np.: nadmierna nieśmiałość, impulsywność, płaczliwość,
– trudności w nauce języków obcych.
Diagnoza

 

Przed rozpoczęciem treningów słuchowych metodą Tomatisa® przeprowadzany jest wywiad z wykwalifikowanym terapeutą pozwalający przystąpić do terapii.
Efekty

Dotychczas najczęściej i najszybciej zauważalne efekty to:TOMATIS_child09
– polepszenie kontaktu wzrokowego,
– pobudzenie/ lub wyciszenie (w zależności od potrzeby),
– polepszenie koncentracji,
– lepszy odbiór komunikatów,
– chęć do podejmowania nowych działań,
– śmiałość w kontaktach
i inne.
Warto pamiętać, że metoda Tomatisa® holistycznie oddziałuje na organizm człowieka i może usprawnić też funkcje inne niż w/w. Każdy pacjent jest inny dlatego tak istotne jest wstępne spotkanie z terapeutą.
Jak wygląda trening?

Trening słuchania polega na stymulacji słuchowej drogą powietrzna i kostną przy użyciu odpowiedniej aparatury. Pacjent dorosły lub dziecko słucha codziennie przez 2 godziny specjalnie opracowanej i wyselekcjonowanej muzyki o różnej częstotliwości. Terapia składa się z kilku etapów ( ilość określana w zależności od potrzeb pacjenta), aby zobaczyć efekty zaleca się przynajmniej trzy etapy we wcześniej indywidualnie ustalonych odstępach czasowych.
Kim był prof. Alfred Tomatis?

Prof. Alfred Tomatis był francuskim otolaryngologiem, który od lat 40-tych XX w. prowadził badania nad rolą narządu słuchu. Przeprowadzał badania na śpiewakach operowych TOMATIS_Alfred03
oraz robotnikach szczególnie narażonych na hałas. Interesował go zwłaszcza problem zależności pomiędzy słyszeniem, a tworzeniem głosu i produkcją mowy. W oparciu o swoje obserwacje Tomatis sformułował prawo, zwane pierwszym prawem Tomatisa, które brzmi: głos zawiera jedynie te częstotliwości, które jest w stanie odebrać nasz narząd słuchu. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, iż oznacza to, że aby prawidłowo kontrolować głos i mowę, trzeba umieć słuchać samego siebie. Z pierwszego prawa Tomatisa wynika automatycznie drugie prawo: modyfikacja sposobu słuchania prowadzi do zmian w głosie. Alfred Tomatis po wielu latach badań i obserwacji dowiódł, że głos i słuch są ze sobą nierozerwalnie powiązane. Stąd wywozi się słynna zasada Tomatisa, znana również pod nazwą „efektu Tomatisa”: „Jeśli nie jesteś w stanie usłyszeć dźwięku, to nie będziesz w stanie tego dźwięku wyprodukować – mówiąc lub śpiewając”.