Telefon: +48 508 694 654
E-mail: kontakt@przedszkoleinsignis.pl
poniedziałek – piątek 6:30 – 16:30

 

Założenia pracy terapeutycznej

Przedszkole realizuje program terapeutyczny TEACCH dla dzieci z autyzmem (więcej o programie TEACCH) . Program ten należy do jednych z najbardziej optymalnych strategii ukierunkowanych na redukowanie symptomów autyzmu i objawów złego przystosowania. Dostarcza struktury i przewidywalności co jest niezbędne w tworzeniu przyjaznego środowiska dla dziecka autystycznego. Promuje również jego niezależność i samodzielność w działaniu.

W pracy z dziećmi przejawiającymi zachowania problemowe stanowiące barierę do rozwoju i integracji, kierujemy się Modelem Pozytywnego Wspierania Zachowań (PBS) (więcej o Modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań). Model ten wykorzystuje metody stosowanej analizy zachowania z wyłączeniem metod awersyjnych. Strategie PBS służą po pierwsze podniesieniu jakości życia dziecka, a po drugie zminimalizowaniu jego trudnych zachowań.

Rozpoczęcie terapii z dzieckiem w wieku trzech lat pozwala osiągnąć duże efekty dzięki plastyczności neuronalnej (dziecko jest w tym okresie szczególnie podatne na terapię). Istotne jest również samo podejście terapeutyczne, które musi być zweryfikowane empirycznie pod względem swojej efektywności. Stosowana analiza zachowania, która stanowi podstawę oddziaływań terapeutycznych naszego przedszkola, jest jedną z najlepiej udokumentowanych klinicznie skutecznych strategii uczenia dzieci ze spektrum autyzmu. Dzięki temu wiele z nich ma w przyszłości szansę na edukację w szkołach masowych i integracyjnych.

We wczesnym etapie rozwojowym nie zawsze grupa masowa czy integracyjna jest właściwym rozwiązaniem. Dzieci ze spektrum autyzmu na początku swej drogi terapeutycznej potrzebują dużego wsparcia w otworzeniu się na świat i zrozumieniu jego reguł. Dlatego też grupa terapeutyczna stanowi dla nich najlepsze rozwiązanie, gdyż najskuteczniej rozwija umiejętności deficytowe dziecka. Najpierw uczą się rozumieć, a następnie dopiero uczestniczyć w środowisku. W małej grupie i przy wsparciu wykwalifikowanych terapeutów jest to możliwe bardzo szybko. Wraz z postępami w terapii, wspólnie z rodzicami, podejmujemy decyzję o gotowości dziecka do podjęcia nauki w większej grupie, integracyjnej lub masowej.

Optymalny proces terapeutyczny oznacza również pełne wdrożenie rodziców. W naszym przedszkolu mogą oni uczestniczyć w terapiach, korzystać z grup wsparcia i wielu specjalistycznych szkoleń oraz konferencji (więcej na stronie www.centruminsignis.pl). Organizujemy cykliczne spotkania, podczas których przekazujemy dokładne i aktualne informacje o funkcjonowaniu dziecka. Rodzice mogą korzystać z porad i doświadczenia naszych terapeutów, by w każdym momencie czuli ich wsparcie. Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.